Salam ParYasop,

Para Kordinator Angkatan yang terhormat,

Melalui e-mail ini kami dari Panitia Pemilu Paryasop 2009 hendak menyampaikan beberapa informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan Kongres Paryasop pada tgl. 7 November 2009 mendatang. Semoga informasi berikut dapat disampaikan kepada anggota masing-masing angkatan.

Kongres Paryasop 2009

· Kongres Paryasop 2009 diadakan dalam rangka Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Paryasop periode 2009-2013.

· Kongres akan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2009, pkl. 09.00 WBBI-selesai (tanpa menginap) di Taman Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur (lokasi masih dalam konfirmasi)

· Agenda Kongres adalah:

Pra Kongres     :Registrasi ulang peserta; pengambilan kertas suara bagi yang memilih melalui

kertas suara, pengecekan data pengiriman suara melalui SMS/E-mail.

Agenda Pemilu :Penyampaian LPJ Pengurus Lama, Pembahasan/Pengesahan Perubahan

AD/ART, Pemaparan Visi-Misi Calon Pemimpin Baru, Pemungutan Suara

Gathering        : Makan Siang+Snack, Games dan Hiburan

Acara Puncak   : Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua Paryasop Baru.

Penyampaian pilihan suara pada acara kongres hanya melalui kertas suara. Namun tidak tertutup kemungkinan bagi para peserta pemilu yang telah memilih melalui sms/e-mail untuk turut menghadiri acara kongres (disarankan agar tetap dapat hadir)

Mekanisme Pendaftaran dan Penyampaian Suara

· Pendaftaran peserta dilaksanakan melalui kordinator angkatan (kodirat) masing-masing angkatan dengan menyertakan informasi : Nama, No. HP dan E-mail account (milik pribadi) serta pilihan mekanisme memilih (pilih salah satu: kertas suara/sms/e-mail)

· Peserta pemilu adalah seluruh Alumni Asrama Yasop yang pernah menjalani pendidikan sebagai Siswa/i di Asrama Yayasan Soposurung dan menamatkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas antara tahun 1993 hingga tahun 2009.

· Penyampaian suara dapat dilakukan melalui salah satu cara berikut (sesuai dengan tingkat keutamaannya): Kertas Suara atau SMS atau E-mail.

· Ketentuan penyampaian pilihan suara:

1. Apabila peserta telah memilih melalui kertas suara, maka secara otomatis peserta tersebut tidak dapat lagi memilih melalui SMS atau E-mail, demikian sebaliknya.

2. Peserta hanya dapat mengirimkan 1 (satu) SMS pilihan suara atau 1(satu) E-mail pilihan suara. Panitia akan menetapkan SMS atau E-mail yang pertama kali diterima sebagai suara yang sah.

Jadual Penting

· Harap dicermati dengan seksama:

1 Sept 2009 – 30 Okt 2009             : Pendaftaran Calon Ketua dan Wakil Ketua Paryasop

2 Sept 2009 – 6 Nov 2009              : Kampanye Calon Ketua dan Wakil Ketua Paryasop

1 Sept 2009 – 30 Okt 2009             : Pendaftaran Calon Pemilih Pemilu melalui Kodirat

1 Nov 2009 – 6 Nov 2009               : Pemungutan suara melalui SMS dan E-mail

7 Nov 2009                                  : Pemungutan suara melalui kertas suara

7 Nov 2009                                  : Kongres Paryasop 2009

Informasi Tambahan

· Penyampaian data masing-masing angkatan disampaikan kepada:

1. Marzuki Sinambela       (marzuki.sinambela@gmail.com)

2. Heriany MN (pink_helz@yahoo.com)

· Data dari masing-masing kodirat diharapkan segera  dikirimkan untuk diverifikasi oleh panitia dan diumumkan sebagai Daftar Pemilih Tetap(DPT) Pemilu Paryasop 2009. Batas akhir pemasukan data peserta pemilih melalui kodirat adalah pada tanggal 30 Oktober 2009 (diharapkan kerjasamanya)

Heriany  Napitupulu

Ketua Publikasi dan Dokumentasi

Advertisements